Medicin uden skade

Trods mange års indsats for øget sikkerhed ved medicinering er medicineringsfejl stadig blandt de hyppigst rapporterede utilsigtede hændelser, både på sygehuse og i kommuner.

En række myndigheder og organisationer er gået sammen om programmet Medicin uden skade. Målet er at nedbringe forekomsten af alvorlige medicinskader i Danmark. Programmet udspringer af WHO’s globale initiativ Medication Without Harm, der har til formål at halvere antallet af alvorlige medicinfejl på verdensplan inden 2023.

Nye samarbejder om medicinsikkerhed

Medicin uden skade arbejder med at dele eksisterende viden på medicinområdet, bidrager til at sætte gang i lokale patientsikkerhedsprojekter på medicinområdet og arbejder for at sætte behovet for at reducere medicinskader på dagsordenen. Medicin uden skade har derudover til formål at facilitere netværksdannelse, så aktører på området kan mødes og gå i dialog om fælles løsninger på tværs af sundhedsvæsenet.

Læs nærmere i Programbeskrivelsen for Medicin uden skade.

Et samarbejde mellem mange sundhedsaktører

Det nationale program ledes i fællesskab af Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed og bakkes op af hovedaktørerne i sundhedsvæsenet. Vi hører meget gerne fra aktører på medicinområdet, som ønsker at bidrage til videndeling.

Der er nedsat en programkomité med repræsentation af vigtige aktører i sundhedsvæsenet og en referencegruppe med faglige eksperter. Desuden er der nedsat en særlig ekspertgruppe. Se, hvordan Medicin uden skade er organiseret.

Brug af logo

Det er muligt at bruge Medicin uden skades logo til relevante lokale initiativer. Nedenstående retningslinjer skal følges, hvis man ønsker at bruge logoet:

  • Medicin uden skade-logo kan downloades fra og anvendes i lokale initiativer, som hører inden for den globalt fastsatte dagsorden (læs nærmere under om Medicin uden skade).
  • Ved anvendelse skal sekretariatet for Medicin uden skade orienteres.
  • Logoet må ikke anvendes til kommercielle formål.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerheds logo må ikke anvendes, medmindre det er godkendt i styregruppen.

Ved tvivl om anvendelse af logoet bedes der rettes henvendelse til Mona Lykke von Osmanski (mlo@patientsikkerhed.dk).

Download logo her.