Definitioner

WHO har ikke defineret ”severe, avoidable medication-related harm”, og derfor ligger der en vigtig opgave i at udvikle en dansk definition. Denne opgave har ekspertgruppen i Medicin uden skade fået.

Definitionen vil blive anvendt til fastsættelse af indikatorer, som kan bruges til at måle udvikling i og resultater af  indsatserne i Medicin uden skade.

A lot of medicine needs extra attention