Indikatorer

For at kunne følge effekten af indsatser er der i regi af Medicin uden skade udarbejdet indikatorer for følgende områder:

  • Blødning relateret til blodfortyndende medicin
  • Fald blandt ældre som følge af behandling med sederende lægemidler.
  • Lægemiddelrelateret obstipation

Formålet med indikatorerne er, at de kan anvendes som indikation på, om iværksatte indsatser i regi af Medicin uden skade fører til det overordnede formål om en reduktion i medicinrelaterede skader.

De tre indikatorer har været i national og international høring, og der arbejdes nu på, at de tre indikatorer kan valideres.

Læs mere om de tre indikatorbeskrivelser her:

A lot of medicine needs extra attention

%d bloggers like this: