Kommunikation

Kommunikation er et vigtigt redskab på patientsikkerhedsområdet og vil også være en nøglekomponent i Medicin uden skade både i forhold til de enkelte indsatsområder, men også med henblik på at skabe opmærksomhed på vigtigheden af medicinsikkerhed.

Logo og retningslinjer

Retningslinjer for anvendelse af logo_marts 2019

Download logo for Medicin uden skade

Kommunikationsnetværk
Der er i projektet dannet et kommunikationsnetværk med repræsentanter fra kommunikationsafdelingerne i de organisationer, der er medlem af programkomitéen, og fra andre relevante organisationer i Medicin uden skade.

En hjørnesten i kommunikationsstrategien er at inkludere patienter og pårørende i arbejdet. Læs Mogens og Judiths historie: Medicin fylder meget i vores liv.

judith_mogens_sally-1920x1003