Kommunikation

Kommunikation er et vigtigt redskab på patientsikkerhedsområdet og vil også være en nøglekomponent i Medicin uden skade både i forhold til de enkelte indsatsområder, men også med henblik på at skabe opmærksomhed på vigtigheden af medicinsikkerhed. I forbindelse med den nationale lancering fik Medicin uden skade positiv opmærksomhed fra både nationale, lokale og regionale medier.

Der er dannet et kommunikationsnetværk med repræsentanter fra kommunikationsafdelingerne i de organisationer, der er medlem af programkomitéen, og fra andre relevante organisationer i Medicin uden skade.

En hjørnesten i kommunikationsstrategien er at inkludere patienter og pårørende i arbejdet. Mogens og Judith, der er henholdsvis pårørende og patient, støtter Medicin uden skade. Læs deres historie: Medicin fylder meget i vores liv.

judith_mogens_sally-1920x1003