Kortlægning af projekter med medicingennemgang

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en kortlægning af projekter og tiltag, der benytter medicingennemgang. Formålet er, at dele allerede afprøvede processer til andre, der vil arbejde med medicingennemgang.

En medicingennemgang kan være nyttig for patienter og borgere, der bliver behandlet med flere lægemidler af gangen, og kan bl.a. være med til at nedbringe risikoen for alvorlige, forebyggelige, medicinrelaterede skader.

I august 2021 udsendte Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientsikkerhed et spørgeskema til alle sundhedsvæsenets sektorer i hele landet og bad om projekter, initiativer og tiltag, der enten var nært forestående, igangværende eller afsluttet inden for de sidste tre år, og hvor medicingennemgang indgik. I alt 47 fulde besvarelser udgør grundlaget for kortlægningen.

Beskrivelserne af projekterne er som udgangspunkt hentet direkte fra svarene i spørgeskemaerne. Der er derfor forskel på længde og detaljegrad i beskrivelserne. Der er foretaget enkelte sproglige tilretninger i nogle af beskrivelserne, men der er ikke foretaget redigering eller tolkninger af projekterne i øvrigt.

Projekterne er kategoriseret efter, hvor de finder sted:

%d bloggers like this: