Indsatser

Der er på baggrund af en kortlægning af eksisterende initiativer vedrørende medicinsikkerhed identificeret fem kategorier af indsatser, som kommer til at indgå i Medicin uden skade:

  1. Aktive partnerskaber med borgere, patienter og pårørende
  2. Sikker medicingennemgang og sikker medicinhåndtering
  3. Forebyggelse af unødvendig polyfarmaci
  4. Patientsikre overgange via teknologi og innovative løsninger
  5. Ledelse og kommunikation med henblik på øget medicinsikkerhed

I forbindelse med kortlægningen blev referencegruppens medlemmer opfordret til hver at bidrage med beskrivelser af tre lovende initiativer. Denne indsamling af informationer om initiativer har resulteret i “Kortlægningslisten”.

Medicin uden skade medicinæsker