Om WHO-initiativet

Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed koordinerer indsatsen Medicin uden skade i fællesskab. Programmet blev lanceret 21. marts 2018.

Der er nedsat en programkomité med repræsentation af vigtige aktører i sundhedsvæsenet, og der er nedsat en referencegruppe af faglige eksperter. Desuden er der nedsat en særlig ekspertgruppe, hvis opgave er at udarbejde en definition af alvorlige medicinfejl, samt at foreslå indikatorer, der kan anvendes til at måle resultater af de enkelte indsatser og af Medicin uden skade som helhed.

Se mere om organiseringen af Medicin uden skade