Telefarmakologisk ambulatorium

Projekter, der omhandler brug af et virtuelt ambulatorium til brug for sparring for praktiserende læger.

Telefarmakologisk Ambulatorium
Hvorfor blev projektet igangsat?

Praktiserende læger henvendte sig med et ønske om sparring med speciallæger i klinisk farmakologi om deres mest komplekse medicinerede patienter. Ambulatoriet er et 3. årigt pilotprojekt, som startede i marts 2019, i et samarbejde mellem Klinisk Farmakologi, OUH og Praksisenheden i Region Syddanmark.

Hvor fandt det sted?

Projektet fandt sted på Klinisk farmakologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Region Syddanmark.

I virtuelt ambulatorium blev rådgivningen målrettet den praktiserende læge, som herefter var tovholder og ansvarlig for ændringerne i patientens medicinliste.

Hvilke faggrupper var involveret i projektet?

I projektet var der involveret alment praktiserende læger og læger ved (virtuelt) ambulatorium. Således også en grad af tværsektorielt samarbejde.

Hvad er der kommet ud af det?

Lavere pillebyrde og positive tilbagemeldinger fra patienter/ pårørende og praktiserende læger. 

Kontaktoplysninger

Daniel Pilsgaard Henriksen, dph@rsyd.dk

%d bloggers like this: