Inspiration

En central del af medicin uden skade er at stille eksisterende viden til rådighed om projekter, som arbejder med medicineringsfejl.

Her kan du læse om udvalgte kampagner og igangværende projekter vedrørende medicineringsfejl. Siden indeholder både nationale og lokale initiativer.

Hvis du er engageret i et lokalt projekt, som du ønsker at dele viden om, er du velkommen til at tage kontakt til sekretariatet.

Kortlægning af projekter med medicingennemgang

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en kortlægning af projekter og tiltag, der benytter medicingennemgang. Formålet er, at dele allerede afprøvede processer til andre, der vil arbejde med medicingennemgang.

Læs alle projekterne her, og bliv inspireret til at arbejde med medicingennemgang

I sikre hænder

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag projekt ”I sikre hænder”. Projektet er udbredt i først 5 og derefter 13 kommuner. En del af projektet har fokus på medicin og har vist, at det kan lade sig gøre at udrydde medicinfejl, der kræver lægekontakt, i ældreplejen. Personalet i kommunerne arbejder med medicinpakken, der skal gøre det nemmere at sikre processen omkring håndtering af medicin, så fejl forhindres. Indholdet i medicinpakken implementeres i dagligdagen ved brug af forbedringsmetoder.

Her kan du læse mere om I sikre hænder og medicinpakken.

Pjece om korrekt medicinhåndtering

Pjecen om korrekt medicinhåndtering er udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et værktøj for personale og ledelse på plejecentre, i hjemmepleje, hjemmesygepleje, på bosteder og andre institutioner uden for sygehuse, hvor personalet håndterer medicin. Formålet er at medvirke til, at patienterne får den rigtige medicin.

Du kan læse pjecen og se mere om baggrunden for pjecen her

Sikker Psykiatri

31 psykiatriske afsnit fra de fem regioner og Færøerne har deltaget i ”Sikker Psykiatri”, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Danske Regioner står bag projektet. En del af projektet Sikker Psykiatri har fokus på medicin, da patienter med psykisk sygdom ofte behandles med en eller flere slags psykofarmaka. Mange patienter får samtidig medicin for fysiske sygdomme. Indsatsområdet omfatter to patientsikkerhedspakker: medicingennemgang og højrisikomedicin. Ved hjælp af forbedringsmetoder afprøves nye arbejdsgange, som sikrer mere systematisk gennemgang af medicin. Et af resultaterne er bl.a., at patienterne får større livskvalitet og øget indblik i egen behandling.

Læs mere om Sikker Psykiatri og de to patientsikkerhedspakker her

Sikker medicinering vurderes omkostningseffektivt

I 2018 udgav Dansk Selskab for Patientsikkerhed sammen med VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd rapporten ”Mere patientsikkerhed for pengene – hvordan?”. 50 beslutningstagere og interessenter fra det danske sundhedsvæsen kommer med deres bud på, hvilke patientsikkerhedstiltag, der bedst kan betale sig. En af de indsatser, der bliver vurderet som værende blandt de mest omkostningseffektive enkeltstående indsatser i det danske sundhedsvæsen, er ”Indsatser mod utilsigtede hændelser ved medicinering ved involvering af patienter i eget forløb”.

Læs rapporten

STOP-TÆNK-TJEK

STOP-TÆNK-TJEK er en kampagne udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed og medicin.dk, der skal sætte fokus på risikosituationslægemidler. Kampagnen indeholder fire film om hhv. insulin, blodfortyndende medicin, methotrexat og opioider, der skal hjælpe sundhedspersonale til at tjekke en ekstra gang, når de håndterer de særlige risikosituationslægemidler.

Du kan se filmene her

%d bloggers like this: